Shooting

Paianandco – Anna Mundet – Collage by Marta

Sessió amb estilismes per a Cocktail de Paisanandco i maquillatges per l’ocasió per Anan Mundet on va a dur a terme el nou protocol pel covid.

Maquillatge

Anna Mundet

Estilisme

Paisanandco